lang canh

 1. anh2

  Đức thành hoàng làng Hậu Ái

  Đức thành hoàng làng tên thật là ngài Đỗ Kính Tu sinh năm 1172 ( Nhâm Thìn ) tại quê nhà là Nhân Lý, “Nhân Ái” huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, trấn Sơn Tây ( nay là Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội ) trong một gia đình Nho học. Hình ảnh: Phần mộ của ngài Đỗ Kính Tu tại làng Hậu Ái ( khu Mả Am...
 2. anh2

  Lễ hội truyền thống của 7 làng Canh

  7 Làng Canh bao gồm có: - Hoè Thị - Thị Cấm - Ngọc Mạch - An Trai - Hậu Ái - Kim Hoàng - Miêu nha Làng Miêu nha thờ vua Lý Nam Đế.Hội làng diễn ra vào hai ngày 11,12 tháng Giêng âm lịch hàng năm.Thường được tổ chức với các nghi lễ như rước kiệu từ đình ra miếu,lễ giao hảo (hay còn được gọi là...
 3. anh2

  Vân Canh - Làng tiến sĩ

  Làng Vân Canh Làng có ba thôn: Kim Hoàng, Hậu Ái ( thời Lý gọi là Di Ái), An Trai , tên chữ gọi là Vân Canh, cùng với ba thôn Canh Dưới (Trương canh) là Hoè Thị,Thị Cấm, Ngọc Mạch, thêm thôn Miêu Nha (còn gọi là Ngà) họp thành tổng Phương Canh, thuộc huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức,tỉnh Hà Đông...
Top