Vân Canh - Làng tiến sĩ

anh2

Member
Làng Vân Canh

Làng có ba thôn: Kim Hoàng, Hậu Ái ( thời Lý gọi là Di Ái), An Trai , tên chữ gọi là Vân Canh, cùng với ba thôn Canh Dưới (Trương canh) là Hoè Thị,Thị Cấm, Ngọc Mạch, thêm thôn Miêu Nha (còn gọi là Ngà) họp thành tổng Phương Canh, thuộc huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức,tỉnh Hà Đông.

Sau năm 1954, tổng trở thành xã mang tên Thọ Nam, tên của đồng chí bí thư đầu tiên của vùng Canh. ít lâu sau người ta tách xã thành hai ba thôn Canh trên thành xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức.Ba thôn Canh dưới thành xã Xuân Thuỷ ( sau đổi thành Xuân Phương, còn thôn Miêu Nha thuộc về Tây Mỗ cũng thuộc huyện Từ Liêm). Thêm một lần cải cách nữa, tách Hoài Đức ra khỏi Hà Nội( rồi đến năm 2008 Hà Nội mở rộng, Hoài Đức về Hà Nội), một xã thành hai xã thuộc hai huyện, huyện Hoài Đức và Từ Liêm, vẫn có chung một nghĩa trang liệt sĩ,một tập tục, một truyền thống lâu đời như nhau.

Làng được lập từ bao giờ, chưa thư mục nào kể được chuẩn xác, nhưng chắc chắn đã có cả ngàn năm lịch sử trôi qua, bởi đã một cọc chuẩn, một danh nhân lịch sử đã khẳng định điều đó. Đỗ Kính Tu, ông là một đại thần có công phò tá các vua triều Lý trong buổi dựng xây cơ nghiệp , vì vậy được ban quốc tính, nên trong sử sách ông còn được gọi là Lý Kính Tu. Ông đậu thái học sinh( từ sau triều Trần trở đi đỏi thành tiến sĩ ) Ngay trong Từ Liêm khoa mục chí, cũng chưa chỉ rõ được khoa ông đỗ là năm nào, nhưng theo liệt kê ông là vị tiến sĩ đầu tiên trong vùng. Ở làng Vân Canh có tới 12 ông tiến sĩ ( không kể Lý Trần Thản) trong số 113 vị tiến sĩ của Từ Liêm và trên tổng số 525 tiến sĩ của đất Thăng Long.
 
Top