phong chong dich covid

  1. A

    Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại xã

    Theo kết quả xét nghiệm RT PCR của trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội phát hiện các trường hợp sau có kết quả dương tính với covid-19 Ngày 29/11/2021 1. Nguyễn Viết Bảo Nam 2019 xóm 13 Hậu Ái 2. Nguyễn Thị Tâm 1992 xóm 13 Hậu Ái 3. Ngô Đức Hội 1992 khu đô thị vân canh 4. Vũ Đình Trung 1989...
Top