phong chong dich covid-19

  1. A

    Cần biết: mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

    Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm. Sở Tư pháp Hà Nội ban hành Văn bản số 1996/STP-PBGDPL về tuyên truyền một số quy...
Top