ly kinh tu

  1. anh2

    Đức thành hoàng làng Hậu Ái

    Đức thành hoàng làng tên thật là ngài Đỗ Kính Tu sinh năm 1172 ( Nhâm Thìn ) tại quê nhà là Nhân Lý, “Nhân Ái” huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, trấn Sơn Tây ( nay là Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội ) trong một gia đình Nho học. Hình ảnh: Phần mộ của ngài Đỗ Kính Tu tại làng Hậu Ái ( khu Mả Am...
Top