lang an trai

  1. anh2

    Chùa An Trai

    Ngôi chùa ở thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chùa còn có tên gọi là chùa Ngọc Quang. Trước đây, trong thôn có hai ngôi chùa là chùa Hạ Ngọc (chùa Trên) và chùa Tường (chùa Dưới). Cả hai đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Dân làng đã xây chùa An Trai để tập...
Top