chua bi

  1. anh2

    Chùa Kim Hoàng

    Chùa Kim Hoàng có ít nhất từ đầu thế kỷ XVIII. Tên chữ: Đại Bi Tự Lược sử Ngày nay xã Vân Canh phía đông giáp tỉnh lộ TL70a, phía bắc giáp thôn Tu Hoàng (phường Phương Canh), phía tây giáp xã Di Trạch và Lại Yên, phía nam giáp thôn Miêu Nha (phường Tây Mỗ)...
Top