air explorer

  1. anh2

    Air Explorer: Phần mềm download cả folder trên google drive

    Thông thường để tải các files trên 1 folder được chia sẻ trên Google Drive, bạn phải yêu cầu tạo file nén trước, rồi mới tải về được. Với Air Explorer thì khỏi lo việc này nữa. Tải về và xài thôi: https://www.fshare.vn/file/1LLZV6WQOZN2 Tải từ GG drive: Air Explorer (8.6 Mb)
Top